Brand på Alléskolan

En brand utbröt under måndagskvällen på Alléskolan i centrala Kungsbacka. Brandorsaken är okänd. Räddningstjänsten var snabbt på plats och lämnade området runt klockan 19.00 när branden släckts.

Släckningsarbetet har avslutats och inga personskador har rapporterats. Representanter från kommuen var under kvällen på plats för att stötta berörda.

Polisen spärrar nu av området resten av dygnet för att kunna göra en teknisk utredning av brandorsaken. 

Under tisdag förmiddag presenterar kommunen vilka åtgärder som eventuellt måste göras och en tidsplan. 

Alléskolan är idag ett genomgångsboende för nyanlända och hyser teaterlokaler. 

Kontakta gärna

Johan Burman, verksamhetschef Fastigheter
0300-837910
johan.burman@kungsbacka.se