Gör det inte svårare

Det är enkelt att sortera ut matavfall. Och när du gör det bidrar du till att rädda jorden.

 Allt du behöver göra är att lägga ditt matavfall i påsen och lämna i rätt sopkärl. Det är enkelt. Gör det inte svårare än vad det är.

 

Renare luft

Matavfallet ger oss biogas som bränsle, och biogödsel som återför viktig näring till vår åkermark – helt naturligt. Biogas från en påse matavfall motsvarar 2,5 dl bensin. Jämfört med fossila bränslen ger biogas renare luft i stan med färre skadliga partiklar och inga extra utsläpp av koldioxid.

Återför viktig näring

En påse matavfall ger också tillräckligt med biogödsel för att odla 11 portioner havregröt. Biogödslet gör oss mindre beroende av importerat mineralgödsel. Bland annat innehåller det fosfor som liksom olja är en ändlig resurs. Men som, till skillnad från olja, inte kan ersättas av annat.

Läs mer på gördetintesvårare.se

Läs mer om hur du skaffar abonnemang för utsortering av matavfall

Fakta om kampanjen

Vecka 8 drar vi i Västsverige och Skåne igång den gemensamma kampanjen Gör det inte svårare. Syftet är att sprida information om att det både är enkelt och bra att sortera ut sitt matavfall. I Kungsbacka sorterar 91 procent av våra abonnenter ut sitt matavfall, men vi vill gärna att även de sista nio procenten också ska välja att göra det.

Totalt 27 aktörer står bakom kampanjen: kommuner, avfallsbolag och fastighetsbolag i Göteborgsregionen och Skåne tillsammans med Avfall Sverige.