Japaner praktiserar på vård- och omsorgsboende

I Japan är Sverige känt för att vi tar hand om våra äldre på ett bra sätt. Därför har fyra japaner varit på plats på Signeshus vård- och omsorgsboende för att lära sig mer om hur vi arbetar i Sverige.

Det är fjärde året som det kommer japanska besökare till Signeshus vård- och omsorgsboende i Kungsbacka. Årets besökare är fyra kvinnor som till vardags arbetar på två privata vård- och omsorgsboenden i Tokyo. I Japan är Sverige känt för att vi tar hand om våra äldre på ett bra sätt och det vill man lära sig mer om.

Skillnader mot Japan

- Det känns som det är tryggt att leva här i Sverige, ni har bra nätverk mellan olika aktörer och det finns alltid någon som tar hand om en även om man är ensam. Det är skillnad mot i Japan. Är du ensam där finns inget skyddsnät, säger Fumie Ito som är en av besökarna.

Truppen var på besök i Sverige under vecka 6 och under de två första dagarna var det fokus på teori. De japanska besökarna har fått lära sig hur vi arbetar med rehabilitering, både på boenden och inom hemtjänsten, hur våra biståndsbedömningar går till, hur vi arbetar med palliativ vård och hur vi arbetar med människor som har demenssjukdom.
De har också fått veta mer om hur vi jobbar med digitala lösningar, i exempelvis mobilen. En av dagarna besökte de Träffpunkten på Signeshus och visade pensionärerna hur man gör origami, en sorts papperskonst. De återstående tre dagarna har besökarna fått vara ut och praktisera i verksamheten, tillsammans med handledare, för att se hur arbetet fungerar i verkligheten.

Utbyta erfarenheter

- Jag tycker det är väldigt roligt att de vill komma till oss och vi kan utbyta erfarenheter med varandra. Jag är stolt över att berätta vad vi gör här på Signeshus vård- och omsorgsboende, säger Linda Ågren, enhetschef på Signeshus vård- och omsorgsboende.  

Men hur fungerar kommunikationen då, kan man undra? Jo, besökarna har med sig en tolk som kan översätta till svenska och dessutom har de en översättningsapparat, som påminner om en mobil i storleken, som de kan använda för att tala in och som översätter till svenska.  

Hur fungerar det med äldreboenden i Japan?
- Det varierar från kommun och område, i Sverige är det mer jämlikt. Det finns många privata företag som driver boenden så för de som har mycket pengar är det bra, för de med mindre pengar är det sämre, säger Mayumi Mori och vi får veta att det kan kosta cirka fyra miljoner kronor att köpa in sig på en plats på ett privat boende och då tillkommer även en månadshyra på cirka 15 000 kronor. 

Hur påverkar det hur man tar hand om äldre i Japan?
- Det är många familjer som tar hand om sina äldre hemma, ofta är det äldsta dottern eller sonen. Men många familjer har kanske bara ett barn och det blir ett tungt ansvar för barnet att ta hand om sin mamma eller pappa. Det rapporteras mycket om det i nyheterna i Japan eftersom det är ett stort samhällsproblem att vi inte har plats på boenden, säger Mayumi Mori.

Kontakta gärna
Linda Ågren, enhetschef Signeshus
0300-83 43 38
linda.agren@kungsbacka.se