Vi ska bli bättre på att sortera

Arbetet med att källsortera kommer under våren att påbörjas på förskolor och skolor där det saknas möjlighet till sortering. I dag sorterar redan många av våra förskolor sitt avfall.

De kommunala för- och grundskolorna i Kungsbacka som idag saknar möjlighet till källsortering ska få en fungerande lösning på plats. Arbetet startar nu med att se över vilken sortering/kärl som behöver köpas in. För- och grundskolor som arbetar med hållbar utveckling genom Grön flagg har också ibland kommit längre med källsortering.

Olika lösningar

Det är matavfall, förpackningar, returpapper och elektronikavfall som ska sorteras rätt. Varje skola beställer en källsorteringslösning som passar lokalerna. Det kan skilja vilken typ av sortering verksamheterna väljer att köpa in.

– De förändringar du som förälder märker av på ditt barns skola eller förskola är att papperskorgarna ersätts med sorteringskärl. Var dessa kärl ska stå bestämmer skolan tillsammans med medarbetare inom lokalvård och service, säger verksamhetschef Tommy Korsell, Förskola & Grundskola.

För att göra barn och elever involverade i arbetet tas det fram material som pedagoger och lärare kan använda i undervisningen för att prata källsortering.

Viktig insats

Källsortering ska införs i alla kommunens verksamheter, arbetet leds av förvaltningen för Service. Källsortering är en viktig insats för miljön och del av kommunens mål och ett lagkrav. Lagkravet kan du kan läsa mer om i avfallsförordningen 2011:927.

Kontakta gärna

Om du som vårdnadshavare har frågor om källsortering på ditt barns förskola eller skola ska du vända dig till rektorn eller förskolechefen.

Om du har frågor om införandet i kommunen är det enhetschef Thomas Nilsson, Service du ska vända dig till. Thomas.nilsson@kungsbacka.se