Kungsbackas kommundirektör lämnar för nya utmaningar

I början av hösten lämnar Ann-Charlotte Järnström posten som kommundirektör i Kungsbacka kommun för att ta sig an ett nytt uppdrag som VD i VästKom. – Jag är stolt och glad över det vi gemensamt har åstadkommit och att vi fortsätter vara en av de mest framgångsrika kommunerna i Sverige, säger Ann-Charlotte Järnström.

Beslutet är väl övervägt och det är en glad och tacksam kommundirektör som blickar tillbaka.

– Jag har varit i Kungsbacka i snart sju år och åstadkommit mycket av det som jag fick i uppdrag när jag tillträdde. Nu är det dags att hitta nya frågor att bita i. Att vårda och utveckla kvalitetskommunen har varit mitt mantra och jag har trivts fantastiskt bra!

– Jag har både lärt mig mycket och träffat så många fina politiker och medarbetare under den här tiden. Det finns många utmaningar kvar att jobba vidare med och det blir ett spännande uppdrag för nästa kommundirektör att leda Kungsbacka in i framtiden.

Kommunstyrelsens ordförande, Hans Forsberg, tackar för ett gott samarbete som han menar både har utmanat och utvecklat Kungsbacka kommun.

– Ann-Charlotte Järnström är en utvecklande ledare som tillsammans med alla medarbetare, har tagit Kungsbacka ytterligare ett kliv framåt och förbättrar ständigt verksamheten med dem vi är till för i fokus. Vi är idag en av Sveriges mest framgångsrika kommuner och många blickar mot oss som det goda exemplet.

– Vi vill fortsätta det fina utvecklingsarbete som pågår och vi kommer att söka en kommundirektör som fortsätter på inslagen väg. Jag önskar Ann-Charlotte ett varmt lycka till med sitt nya uppdrag.

VästKom är en organisation som har till uppdrag att företräda och samordna Västra Götalands 49 kommuners intressen på regional nivå. Tillsammans med de fyra kommunalförbunden ska VästKom under ledning av Ann-Charlotte Järnström arbeta för att stödja utvecklingen i dessa kommuner i regionala frågor.

Processen med att rekrytera ny kommundirektör startar inom kort.