Resultatet av Ren kust

Under tre år har Kungsbacka kommun deltagit i EU-projektet Ren kustlinje, tillsammans med en rad andra kommuner och myndigheter i Sverige, Norge och Danmark.

Projektet pågick i tre år 2016-2018 och resulterade i över 60 aktiviteter från de deltagande kommunerna. Den gemensamma nämnaren har varit metoder för minskad nedskräpning av Skagerrak och Kattegatt, de hav som förenar kommunerna.

Film med skolteckningar

Som en kunskapshöjande insats deltog Kungsbacka i arbetet med filmen Bli med og redd havet, ett samarbete mellan kommunerna Kungsbacka, Kungälv och Stenungsund i Sverige och Akershus och Östfold fylkeskommuner i Norge. Här bjöds skolelever in för att delta med teckningar till en informationsfilm, och några teckningar av elever från Fjordskolan i Kungsbacka kom med i den färdiga filmen.

Se filmen här (norsk speaker med svensk text)

Minskat marint avfall

Projektet har även tagit fram och utvecklat smartare och mindre kostsamma metoder, modeller och tekniker för att minska det marina avfallet nu och i framtiden. Kungsbacka kommun har bland annat bidragit med ett fullskaligt försök med bräddvattenrening samt en kartläggning av utsläppskällor till mikroplatser i våra vattendrag.

Läs resultatrapporten här

Marin nedskräpning är ett av våra stora miljöproblem och beräkningar visar att 5-13 miljoner ton skräp hamnar i haven varje år. Våra hav blir till soptippar och när ingen har ansvar för utsläpp eller att städa ökar mängderna skräp. I Sverige, Norge och Danmark är det kustkommuner som drabbas värst av nedskräpningen och får stora kostnader för att ta hand om det marina skräpet.

Mer information

Miljöingenjör Charlotte Bourghardt
0300-83 89 22
charlotte.bourghardt@kungsbacka.se