Servering på Pölagården ska stängas

Matsalen på Pölagården i Åsa har få gäster och det gör att kommunen förlorar pengar på varje serverad måltid. Nu föreslås att serveringen i matsalen upphöra.

Förvaltningen för Vård & Omsorg har en matsal på Pölagården i Åsa, som ligger i samma lokaler där det finns så kallade äldrelägenheter. Matsalen är öppen för daglig lunchservering för allmänheten och serveringen drivs av förvaltningen för Service, på uppdrag av förvaltningen för Vård & Omsorg. Matsalen serverar enbart lunch och det är ingen annan verksamhet som är beroende av köket.

Flera orsaker till stängning
Men nu föreslår förvaltningarna för Service och Vård & Omsorg att serveringen ska stänga och nämnden för Vård & Omsorg kommer att få information i ärendet i samband med nästa nämndmöte.
Orsaken till stängningen av matsalen beror på flera saker. Det handlar bland annat om att antalet lunchgäster som äter i matsalen i snitt är tio personer per dag. Servering till så få gäster gör att det blir en hög kostnad för varje måltid. I dagsläget kostar varje serverad lunch 243 kronor för kommunen, vilket gör att ekonomin inte går ihop. En fortsatt drift av restaurangen på Pölagården skulle påverka Vård & Omsorgs ekonomi negativt. Genom att stänga serveringen undviker vi andra effektiviseringar i verksamheten.

Kan använda matsalen
Gästerna kommer framförallt från äldrelägenheterna som ligger i anslutning till matsalen och betalar sina måltider antingen via abonnemang eller per måltid. Även om matserveringen stänger så kommer det även i framtiden finnas möjlighet för de som bor i äldrelägenheterna att använda matsalen för att äta tillsammans.
De som bor i äldrelägenheterna kommer precis som andra personer med hemtjänst ha möjlighet att ansöka om matdistribution och då få matportioner levererade dagligen. De kunder som har behov av hjälp när de ska äta kan även ansöka om det.

Kontakta gärna
Ann-Helen Svensson, verksamhetschef Kvarboende
ann-helen.svensson@kungsbacka.se
0300-83 43 20