Snöröjning på trottoarer

Det är fastighetsägarens ansvar att skotta trottoaren utanför tomten, om man bor i stan eller inom detaljplanerat område.

Ansvaret för snöröjning och halkbekämpning på gångbaneutrymmen utmed fastigheter i Kungsbacka stad, samt inom detaljplanerat område, ligger på fastighetsägaren, se lokala föreskrifter under Dokument nedan. 

Är du fastighetsägare är det alltså din skyldighet att avlägsna snö och is som hindrar gångtrafik, och vid halka sanda eller flisa gångbanan.