Svårt att nå avgiftshandläggare för tillfället

Just nu är det svårt att nå avgiftshandläggarna i samband med utskick av inkomstförfrågan.

Vid frågor gällande inkomstförfrågan kan du mejla till:

Avgiftshandläggare Charlotte Abrahamsson
charlotte.abrahamsson@kungsbacka.se

Avgiftshandläggare Nataliya Lazarenko-Klein
nataliyla.lazarenko-klein@kungsbacka.se

Administratör Duska Myrving
0300-83 58 58
duska.myrving@kungsbacka.se