Tyck till om Fjärås fritidscenter!

I höstas påbörjade kommunen ett projekt för att utveckla Fjärås fritidscenter. Nu är det snart dags för invånardialog, för att skapa en bra mötesplats tillsammans med invånarna.

Den 28 februari har kommunen sin andra invånardialog för projektet om att utveckla Fjärås fritidscenter, och dit är alla Kungsbackas kommuninvånare välkomna. Den första dialogen var i december med elever från Smedingeskolan, och genom den kom det fram många bra synpunkter från ungdomarna – synpunkter som kommunen kommer att presentera under invånardialogen i slutet av februari.

Invånardialog

Målet med dialogerna är att ta fram konkreta behovsbeskrivningar, förväntningar och idéer om vad mötesplatsen ska innehålla och ha för funktioner. 

– Vi vill veta vad invånarna har för behov av och synpunkter på det nya fritidscentret. Därför vill vi att de kommer och pratar med oss på invånardialogen 28 februari, säger Harald Tjelle som är utvecklingsledare på förvaltningen för Kultur & Fritid.

En mötesplats med olika aktiviteter

Kommunen planerar att flytta biblioteksverksamheten från Smedingeskolan till Fjärås fritidscenter. Fritidscentret kommer då att bestå av en kombination av bibliotek och andra kultur- och fritidsverksamheter, och gör att vi kan erbjuda ett samlat utbud av aktiviteter för våra invånare.

Anläggningen ska rikta sig till invånare i hela kommunen och inte bara till de som bor i Fjärås. Det ska finnas bra möjligheter för en mängd olika aktiviteter: biblioteksverksamhet, fritidsverksamhet, kulturskola samt bad, idrott och motion. Lokalerna ska användas flexibelt, vara öppna under stora delar av dygnet och veckan och innehålla aktiviteter för olika åldrar och målgrupper. 

Förslag från två nämnder

Förslaget om att utveckla Fjärås fritidscenter kom från nämnderna för Kultur & Turism och Fritid & Folkhälsa (som sedan årsskiftet är en nämnd som heter Kultur & Fritid). Det handlar framförallt om att skapa en ny lokal för biblioteksverksamheten genom att bygga ut fritidscentret. Kommunfullmäktige beslutade att detta ska bli verklighet i samband med att de antog budgeten för 2019. Målet är att det nya fritidscentret ska invigas hösten 2020.

 

För frågor och mer information, kontakta

Harald Tjelle, utvecklingsledare på förvaltningen för Kultur & Fritid
harald.tjelle@kungsbacka.se, 0300-83 80 96