Ursäkta rören - vi bygger om

Från och med vecka 7 börjar vi lägga om ledningar i stadsdelen Aranäs. Lindens gata stängs av i olika etapper, och trafiken leds om via Gymnasiegatan istället.

Arbetet innebär flytt av fjärrvärmerör och fiberledningar inför kommande byggnation inom de nya bostadskvarteren Aranäs 3 (som även innefattar ett P-hus invid järnvägen) och Aranäs 4.

Ansvarigt för flytten av fjärrvärmeledningarna är Statkraft AB. Även Kungsbacka Bredbandsnät lägger nya fiberledningar, och vi utför även mindre VA-arbeten.

Två etapper

Första etappen av omläggningsarbetet, som berör Lindens gata, beräknas vara klart till sommaren 2019 (gul linje på bilden ovan, se även karta under Dokument nedan). Under sensommaren och hösten kommer arbetet att fortsätta söder om cirkulationsplatsen (lila linje på kartan). Arbetet i sin helhet beräknas vara klart till årsskiftet.

Läs mer om detaljplanerna för Aranäs 3 och Aranäs 4

Mer information

Liw Rehnström
0300-83 81 07
liw.rehnstrom@kungsbacka.se