Vardaga vann upphandling av Kolla vård- och omsorgsboende

Företaget Vardaga vann upphandlingen av driften av Kolla vård- och omsorgsboende.

Kungsbacka kommun har sammanlagt elva vård- och omsorgsboenden, varav fyra stycken drivs av externa utförare på entreprenad. Ett av boenden som drivs på entreprenad är Kolla vård- och omsorgsboende.
Kolla vård- och omsorgsboende har drivits på entreprenad sedan 2007 av Aleris Omsorgs AB. Aleris köptes under hösten 2018 upp av Vardaga.

Maximal avtalstid

Den 31 oktober 2019 har den maximala avtalstiden gått ut för driften av Kolla och kommunen har därför varit ute med en ny upphandling, enligt lagen om offentlig upphandling, LOU. I september gick upphandlingen ut på annons och efter att anbuden kommit in har en referensgrupp bestående av sakkunniga tjänstepersoner kvalificerat och utvärderat de utbud som kommit in. 

Tilldelningsbeslutet, alltså vem som vann upphandlingen, meddelades anbudsgivarna den 7 februari 2019. Referensgruppens bedömning utifrån beslutad utvärderingsmodell var att Vardaga lämnat det bästa anbudet. Vardaga blir därför blir den utförare som ska ansvara för driften av boendet från och med den 1 november 2019.

Kan teckna avtal

Avtalsspärren upphörde den 18 februari 2019 och då ingen överprövning av beslutet kom in till förvaltningsdomstolen kan Vård & Omsorg nu teckna avtal med Vardaga för driften av Kolla vård- och omsorgsboende.

Fakta Kolla vård- och omsorgsboende
Kolla vård- och omsorgsboende drivs på entreprenad, i nuläget av Vardaga. Boendet invigdes 2002 och har totalt 71 lägenheter. Vård- och omsorgsboendet är beläget i stadsdelen Kolla i Kungsbacka. Även om ett boende drivs av extern utförare på entreprenad så är det nämnden för Vård & Omsorg som har det yttersta ansvaret för vården och omsorgen.

Kontakta gärna
Linda Tilander, utvecklingsledare Vård & Omsorg
linda.tilander@kungsbacka.se
0300-83 40 56