Byggstart tillfällig väg vid badhuset

Denna vecka började bygget av ny cirkulationsplats och tillfällig väg vid nya badhuset.

Den nya cirkulationsplatsen ska stå färdig när badhuset är klart våren 2020. Trafiken in till ishallen kommer från maj 2019 att ledas på en tillfällig väg. Trafiken mot innerstaden leds även fortsatt på Södra Infarten.

Bygget betyder att den grusade parkeringsytan vid infarten till ishallen försvinner. Den tillfälliga vägen kommer att användas tills den nya cirkulationsplatsen öppnas våren 2020.