Dialog om centrumutveckling i Kungsbacka

Att framgångsrikt driva och utveckla en stad är ett stort och långsiktigt arbete. Handlare och politiker träffades i onsdags för att diskutera centrumutvecklingen i Kungsbacka.

I onsdags bjöd Näringslivsenheten på Kungsbacka kommun in näringsidkare och fastighetsägare till ett möte på Facklan för att möta representanter från kommunen. Hans Forsberg, Kommunstyrelsens ordförande ihop med Monica Neptun, Ordförande Tekniska nämnden och Ulrika Granfors, förvaltningschef Kultur & Fritid, Ulrika Haij, verksamhetschef Teknik samt Emma Kjernald, Samhällsbyggnadschef medverkade på mötet. 

Att framgångsrikt driva och utveckla en stad är ett stort och långsiktigt arbete. Det finns många frågor om vad som händer med centrum när Hede utvecklas och vad kommunen vill med kulturen. Det var ett enat budskap om att centrum är prioriterat och att det satsas som aldrig förr. Ett exempel är det nya badhuset med tillhörande sportparken där kommunen investerar nästan 500 miljoner. Ett annat exempel som ligger nära i tid är den nya lekplatsen på Borgmästargatan som öppnas senare i vår.

En het potatis är parkeringsfrågan i Kungsbacka. Nya planer för parkeringshuset med nästan 1000 nya p-platser bortanför Lindens torg presenterades och det fanns ett önskemål från näringsidkarna att bli involverade i frågorna för att utveckla vår stad.

Vad gäller frågor i stadsrummet som skyltning, blomsterlådor, julbelysning och utsmyckning finns ett tydligt önskemål att se över hur kommun och näringsidkare kan jobba tillsammans för att skapa en tillgänglig stad för alla.

– Det var väldigt bra uppslutning på mötet och det bekräftar hur viktigt det är att vi sätter fokus på centrumutvecklingen, och att vi gör det tillsammans, säger Jessica Blume, Platsutvecklare på Kungsbacka Kommun.

Budskapet från Hans Forsberg var tydligt, att Kungsbacka har ett centrum – och så kommer det förbli. Nästa möte för att diskutera centrumfrågor kommer ske i början av september.