Företagare i Onsala inspirerades av DaMatteos grundare Matts Johansson

I förra veckan fick Gottskärs/Onsala företagarnätverk tillsammans med näringslivsenheten i Kungsbacka möta och inspireras av Matts Johansson, grundaren av DaMatteo, Jernbruket och Garveriet i Floda.

Matts Johanssons väg till att få ett Whiteguide nominerat Café – och nyligen utnämnd Whiteguide Restaurang har varit en spännande resa. När någon säger ”det går inte”, ”det är fult”, ” det funkar inte” – då hittar Matts Johansson sin drivkraft.

En av framgångsfaktorerna är att ta vara på platsens värde och identitet. Genom att gräva i historien, ta fram själen i platsen och utveckla det till något nytt och spännande har varit genomgående för alla verksamheterna.

– Drivkraften måste komma inifrån och platsen måste formas av de som verkar där, menar Matts Johansson.

Han trycker också på att verksamheten formas av omgivningen där samverkan är en av nycklarna för att lyckas.

– Att se områden och fastighetens historiska värde, det behöver inte vara perfekt. Låt det smutsiga och skitiga vara – det gillar vi, säger Matts Johansson.

Nästa steg i utvecklingen för entreprenören är att utveckla innovativ hållbar matproduktion. Till verksamheterna vill man koppla med food tech och vara en hubb för experiment och sedan fyra månader har man startat en fiskodling.