Frågan om vildsvinen är gemensam

Många har drabbats av vildsvinen, framförallt på Onsala. De bökar upp trädgårdar och skrämmer människor och djur. Vildsvinen är ett vilt djur och problemet ägs därmed inte av någon. Vi alla har därför ett gemensamt ansvar att motverka att de kommer för nära.

Kungsbacka kommun tar seriöst på frågan om vildsvinen och vi tar oron på allvar. Vi har ambitionen att göra så långt vi kan för att vildsvinen inte ska trivas i villaområden men det hela bygger på ett gemensamt samarbete. Alla måste ta ansvar för sin del och göra det man kan för att vildsvinen inte ska lockas in på marken. Kommunen äger inte mycket mark på Onsala men vi behöver ta vårt ansvar och se över vad vi kan göra med det vi har.

Gemensamt problem utan ägare

I mitten av mars hölls ett möte där kommunen tillsammans med Länsstyrelsen, polisen och skyddsjägare diskuterade problematiken som vildsvinen medför. Alla var överens om att ingen äger frågan då det handlar om vilda djur. Samtidigt är det mycket vi kan göra tillsammans för att motverka djuren i villaområden och bebyggelse. Under mötet kom vi även fram till att vi måste sprida budskapet till andra fastighetsägare och villaägare runt om i kommunen.

Vad gör kommunen?

Det vi gör just nu är att se över den mark vi äger på Onsala och vad vi kan göra där för att skapa miljöer som vildsvinen inte trivs i. Vi har också en del mark som vi arrenderar ut och där behöver vi ta ansvar för hur den marken sköts.

Kommunen har två skyddsjägare som är ute tre tillfällen i veckan och jagar vildsvin. Men att jaga dem i områden är begränsande och inte helt enkelt. Under vintern har skyddsjägarna tillsammans med andra jägare skjutit runt 100 vildsvin.

Vi arbetar med att ta fram ett informationsblad om vad man som fastighet- eller villaägare kan göra för att motverka vildsvinen. Genom att öka kunskapen om vad man kan göra kan vi också öka kunskapen om att det är en gemensam fråga där vi behöver agera tillsammans.

Detta kan du göra

Vildsvinen söker sig till områden där det finns mat, speciellt nu när de får kultingar. För att motverka djuren handlar det om att skapa miljöer som vildsvinen inte trivs i.

Det du kan göra är att:

  • ta bort fågelmat
  • plocka bort fallfrukt
  • ha slutna sopkärl och kompost då lukten lockar till sig djuren
  • prata högljutt och väsnas när ni är ute
  • sätta upp stängsel.