Invånarna tyckte till om Fjärås fritidscenter

Invånardialogen om att utveckla Fjärås fritidscenter visade att många vill ha ett brett utbud med stor efterfrågan på kultur och en trygg och trivsam miljö.

Förra veckan var vi på Fjärås bibliotek och mötte invånare för att prata om utvecklingen av Fjärås fritidscenter. Det var tjänstepersoner från förvaltningen för Kultur & Fritid som var på plats och pratade med ett femtiotal invånare som fick lämna synpunkter om fritidscentret.

– Det var roligt att se och höra det stora intresset kring fritidscentret! Det blev en intressant eftermiddag med många olika inspel från invånare i olika åldrar, om allt från sitthörnor och rutschkanor inomhus, till diskussioner om trygghet och lokal förankring i närmiljön säger Harald Tjelle, utvecklingsledare i Kungsbacka kommun.

Projektet handlar primärt om att flytta Fjärås bibliotek från Smedingeskolan upp till fritidscentret, där man vill skapa en ny lokal genom att bygga ut huset. Tanken är att fritidscentret ska bestå av en kombination av bibliotek och andra kultur- och fritidsverksamheter. Detta gör att vi kan erbjuda ett bredare utbud av aktiviteter för invånarna.

Fick reda på behov och förväntningar

Projektet att utveckla Fjärås fritidscenter startade hösten 2018. I början av 2019 fick projektet en projektledare, som just nu gör en förstudie kring utbyggnaden. Projektet består av många olika delar, där en av dem är att ha en dialog med invånarna för att få veta vilka förväntningar, behov och idéer som de har. Temat för förra veckans invånardialog var vilka aktiviteter och funktioner som fritidscentret borde innehålla.

– Om vi kan skapa kontakt och prata med invånarna i ett tidigt skede, kan vi utveckla fritidscentret tillsammans med invånarna och skapa en mötesplats som de efterfrågar, säger Harald.

Projektet är fortfarande i ett tidigt skede och vi förväntar oss att vi kommer att ha andra frågor som vi kan ha en dialog kring med invånarna. 

Mer kultur och för alla åldrar

Det kom in många synpunkter om vilka aktiviteter som fritidscentret borde innehålla, och bland dem stod utbudet av kultur ut. Det finns ett stort intresse av och efterfrågan om olika konstutställningar, men även att själv skapa konst. Det är många som vill skapa på olika sätt och till exempel ha workshop i konst, slöjd- och skaparverkstäder och en musikstudio för att kunna skapa musik.

Många tycker att det ska finnas en öppen idrottshall för barn och ungdomar på eftermiddagar och att fritidscentret ska ha öppet mer och längre. Klassiska aktiviteter som pingis, schack och brädspel är också saker invånare vill ha mer av. Men det ska också finnas aktiviteter för barn och unga som inte idrottar, och gärna ungdomsverksamhet där det finns personal från kommunen. Dessutom vill många ha ett större kaféutbud, skönare möbler och platser att kunna arbeta vid. Gymverksamheten är många nöjda med, men vill att även den ska utvecklas och bli bättre med större lokaler och bättre ventilation.

Majoriteten av synpunkterna hade en sak gemensamt – att det ska finnas aktiviteter för alla åldrar. Invånarna vill ha en plats med aktivitet där folk är i ständig rörelse och som är trygg för alla att vara på.

Fler aktiviteter på biblioteket

Idag är många nöjda med Fjärås biblioteks utbud och att det har så kallat meröppet (öppettider under stora delar av dygnet där du klarar dina ärenden själv utan att det finns personal på plats). Det som invånare efterfrågar är fler aktiviteter i form av föreläsningar och författarbesök liknande de som finns i kulturhuset Fyren idag.

Nästa steg i projektet

Synpunkterna som kommer in under invånardialogen registreras inte i kommunens diarium, men dokumenteras i projektet. Vi kommer att ta hänsyn till synpunkterna när vi utvecklar fritidscentret, och göra en avvägning om åtgärderna går att genomföra.

Nästa steg i projektet är att sammanställa de planer på aktiviteter och de lokalbehov som har kommit fram, och börja skissa på en plan för utbyggnad.

Förslaget att utveckla Fjärås fritidscenter kom från nämnderna för Kultur & Turism och Fritid & Folkhälsa (numera nämnden för Kultur & Fritid). Den nya versionen av fritidscentret beräknas vara klar att invigas hösten 2020.

 

För frågor, kontakta gärna

Harald Tjelle, utvecklingsledare på förvaltningen för Kultur & Fritid
harald.tjelle@kungsbacka.se, 0300-83 80 96

 

Bilder 

Bild 1: Harald Tjelle, utvecklingsledare på förvaltningen för Kultur & Fritid
Bild 2: en person lämnar en synpunkt i en låda.
Bild 3: synpunkter på post it-lappar som invånare har lämnat.