Inspektionen för Vård & Omsorg granskar hemtjänsten

IVO, Inspektionen för Vård & Omsorg, granskar hemtjänsten med anledning av den tidigare tillfälliga minskning av tid hemma hos hemtjänstkunder. Kungsbacka kommun är positiva till granskningen.
Inspektionen för Vård & Omsorg, IVO, fick i slutet av februari in en anonym anmälan från en kund som har hemtjänst i kommunal regi i Kungsbacka kommun. Anmälaren uppger till IVO att kommunen systematiskt dragit bort tid från beviljade insatser från samtliga kunder. Med anledning av de inkomna uppgifterna begär IVO in yttranden från kommunen där kommunen bland annat ska svara på hur vi säkerställer att enskilda får sina behov av vård och omsorg tillgodosedda.

- Jag tycker att det är bra att IVO granskar oss för att se om vi gjort det som krävs av oss enligt lag. Vi förstår att en del av våra kunder och medarbetare reagerat och att vi kunde ha informerat mer, säger Lillemor Berglund, förvaltningschef för Vård & Omsorg.

Vård & Omsorg ska ha lämnat in yttrande i ärendet senast den 9 april 2019.

Intern granskning

En medarbetare inom Vård & Omsorg har även skrivit en organisatorisk avvikelse, till följd av den generella minskningen av tid. I avvikelsen skriver medarbetaren att händelsen kan ha utgjort en risk för missförhållande och kommer nu att utredas av Socialt Ansvarig Samordnare, SAS, enligt riktlinje för Lex Sarah. SAS bedömer om händelsen ska rapporteras vidare till IVO.
Avvikelsen gjordes den 15 mars 2019 och denna inrapporterade händelse kommer att hanteras parallellt med yttrandet till IVO.

Bakgrund till händelsen

Bakgrunden till det inträffade är att Vård & Omsorg den 15 januari började arbeta i ett nytt digitalt planeringssystem för insatser inom hemtjänsten.
Vi befann oss i ett kritiskt skede vid starten av ett nytt planeringssystem. Det är först vid ett skarpt läge som utfallet visar sig och man kan göra justeringar så att systemet fungerar. Beslutet var att dra ner så mycket tid som behövdes per hemtjänstgrupp för att få en fungerande planering, men max 20 procent. 
Redan efter första dagen med det nya systemet upptäckte medarbetare och chefer att något inte stämde. Medarbetare, chefer och fackliga skyddsombud har sedan dag ett arbetat intensivt för att lösa problemen. Den 6 mars var samtliga tillfälliga neddragningar borta.

Kontakta gärna
Lillemor Berglund, förvaltningschef Vård & Omsorg
lillemor.berglund@kungsbacka.se
0300- 83 49 79