Klimatsmart skolmat - vad är det?

Skolmaten i Kungsbacka ska bli mer klimatsmart. Men vad betyder det och vilka förändringar har vi gjort i menyn?

Enligt kommunfullmäktiges mål ska Kungsbacka bli en av de främsta kommunerna inom miljö- och klimatfrågor. Våra matvanor har stor påverkan på klimatet. Därför arbetar vi på flera sätt med mer klimatsmart mat i skolor och förskolor. Det betyder att maten ska bidra så lite som möjligt till utsläpp av växthusgaser som påverkar klimatet. Det här gör vi för att minska vår klimatpåverkan:

  • Samordnar mattransporter
  • Minimerar matsvinnet
  • Väljer råvaror efter säsong
  • Väljer kött med omsorg och har mer vegetariskt på menyn

Vilka förändringar har vi gjort i matsedeln?

Mer klimatvänlig mat innebär förändringar i matsedeln. De här förändringar har vi gjort sedan hösten 2018:

  • Cirka en vegetarisk dag i veckan
  • Färre serveringar av rött kött
  • Färre serveringar av ris som ersätts av bulgur, couscous eller matvete

Varför mer vegetariskt och färre serveringar av kött?

Vi minskar antalet serveringar av kött, eftersom kött är det livsmedel som bidrar allra mest till utsläpp av växthusgaser. Ett mått på utsläpp av växthusgaser är koldioxidekvivalenter. Nötkött bidrar med hela 27 kilo koldioxidekvivalenter per kilo livsmedel, vilket man kan jämföra med baljväxter som endast bidrar med 0,4 kilo koldioxidekvivalenter per kilo livsmedel.

Men räcker proteinet då?

Vi ersätter det röda köttet med andra proteinkällor, exempelvis fisk, fågel eller baljväxter. Vi näringsberäknar all mat som tillagas i våra kommunala kök. Vi följer då Livsmedelsverkets rekommendationer för hur man ska beräkna näringsintag. Skollunchen ska stå för cirka en tredjedel av näringsbehovet per dag. Det rekommenderade intaget av protein ligger på 18-36 gram per skollunch. En skollunch i Kungsbacka låg i snitt utslaget på terminens första sju veckor på 31 gram per skollunch. Brist på protein eller andra näringsämnen är alltså inget som man ska oroa sig för, så länge man äter av den mat som serveras.

Varför färre serveringar av ris?

Vi har färre serveringar av ris, eftersom det har större klimatpåverkan än till exempel potatis, pasta eller annat spannmål. Det beror på att vattendränkta risodlingar orsakar stora utsläpp av växthusgasen metan.

Lämna synpunkter till skolans matråd

Vi kommer att fortsätta att servera vegetariska rätter för att kunna uppnå våra klimatmål, men vi vill utveckla våra rätter och få fler att uppskatta dem. Då är din synpunkt värdefull! Tag gärna kontakt med skolans matråd. Då kan du ge dina förslag till förbättringar direkt till skolkökets personal. Vissa saker kan det lokala köket förändra, andra saker behöver ändras i tillagningsköken.

Vi vill så klart också veta när du tycker att maten varit god!

Kontakta gärna

Annika Åkerlund, verksamhetschef Måltider
0300-83 43 36
annika.akerlund@kungsbacka.se