Koll på din faktura

Har du fått en högre VA/renhållningsräkning från kommunen än vanligt?

Det kan finnas flera orsaker. Räkningen innehåller både avgiften för renhållning (hämtning av hushållsavfall) och VA (vatten och avlopp). Har du förändrat ditt renhållningsabonnemang kan det påverka fakturan.

Ökad vattenförbrukning

En högre avgift för förbrukning av vatten kan ha flera orsaker:

  • Antalet personer i hushållet kan ha blivit fler.
  • Tänk efter om du under perioden kanske har fyllt en pool, tvättat fasad/tak eller om något är åtgärdat i fastigheten av en rörfirma.
  • Kanske har du vattnat trädgården mer än vanligt, till exempel om du har anlagt en gräsmatta eller en ny häck.
  • Undersök om det kan finnas en läcka på fastigheten. En toalett som står och rinner kan till exempel förbruka 200 liter per dygn.
  • Senaste avläsningen kan ha genererat betalning för en längre tids ackumulerad högre förbrukning än vad som tidigare fakturerats.

Läs av vattenmätaren varje år

Vattenmätaren bör läsas av minst en gång per år. Vi skickar ut en årlig påminnelse om att du som abonnent ska lämna in din mätarställning. Avläsningen gör att vi kan fakturera en så korrekt förbrukning som möjligt.

Om en uppdaterad mätarställning inte registreras i vårt system så fakturerar vi en beräknad förbrukning som baseras på tidigare avläsning. Om din förbrukning ökar, exempelvis av någon av anledningarna ovan, blir resultatet att du betalar mindre än din faktiska förbrukning.

Ju längre tid som går utan avläsningar ökar risken för att den fakturerade förbrukningen inte stämmer. Om du under lång tid betalar för mindre vatten än din faktiska förbrukning, så ackumuleras summan för ditt förbrukade vatten. Kommunen byter din vattenmätare var tionde år, så om inte förr sker en avläsning och avstämning då.

Kontrollera fakturan

Senaste avläsningsdatum står alltid överst på dina fakturor. Som abonnent ska du kontrollera fakturan och se att senaste avläsningen som registrerats inte är för gammal.

Här kan du se en förklaring till fakturan

Här kan du logga in och se din förbrukningshistorik, din senaste avläsning samt lämna ny mätarställning. Du behöver ditt kundnummer (finns på fakturan).