Lindälvselever till Kina på kultur- och språkutbyte

Den 18 mars åker 29 elever och fyra lärare från Naturvetenskapsprogrammet på Elof Lindälvs gymnasium till Kina för att besöka Quzhou School. Besöket är en fortsättning på det utbyte mellan skolorna som startade redan 2012-2013.

Fokus på utbildning och lärande

Syftet med utbytet är att stärka vänskapsbanden mellan skolorna men också att skapa en ömsesidig förståelse för varandras kulturer och undervisningsmetoder.

- Förutom elevutbytet är en del i besöket också ett pedagogiskt utbyte mellan lärarna i de båda länderna. Till exempel kommer vi att diskutera hur man planerar, genomför och utvärderar kunskaper i främst engelska och matematik, säger Carina Lilja von Unge, lärare i spanska och engelska på Elof Lindälvs gymnasium.

Bygga broar

Utbytet med Quzhou School startade redan 2012 med målet att bygga broar mellan två kulturellt helt olika samhällen. Quzhou School är en stor skola med ca 2500 elever och ligger i Zejiang-provinsen strax söder om Shanghai.

- Vi startade utbytet mellan skolorna eftersom både elever och lärare var intresserade av att lära sig mer om ett land med en helt annan kultur. Bland annat var målet att jämföra samhällsutvecklingen i Sverige och Kina ur ett historiskt perspektiv, säger Carina Lilja von Unge.

På programmet

Tiden i Kina kommer bland annat att bestå av lektioner, aktiviteter och utflykter tillsammans med de kinesiska vännerna. Lindälvseleverna ska också hålla presentationer om svenska teman och göra undersökningar inom olika intresseområden. När gruppen åter är tillbaka i Sverige är tanken att de ska dela med sig av erfarenheter och kunskap om utbytet till andra elever och kollegor.

Kontakta gärna

Carina Lilja von Unge, lärare 
0300-83 30 49
carina.lilja-von-unge@kungsbacka.se

Pernilla Vilumsons, rektor 
0300-83 34 31
pernilla.vilumsons@kungsbacka.se