Ny lag om e-faktura för kommunens leverantörer

Från och med 1 april är det lagstadgat att fakturor som leverantörer utfärdar till en upphandlande myndighet ska vara elektroniska.

Kungsbacka kommun tar idag emot över 94% elektroniska fakturor.

Läs mer om hur du som leverantör fakturerar kommunen 

Kontakta gärna