Ny placering av arenan

Arbetet med att bygga den nya arenan tar ett omtag för att hitta en bättre placering med mer plats och med bättre förutsättningar. På den plats som var tänkt för arenan blir det istället två fullstora idrottshallar bredvid den kommande internationella skolan. De två ärendena är under beredning och ska upp för politiskt beslut i april.

Den tänkta platsen för nya arenan där Aranäshallen B ligger är för liten utifrån de krav och önskemål som finns. Placeringen skulle också innebära att utomhusytan för eleverna på Internationella Engelska Skolan skulle bli allt för trång. Det lever helt enkelt inte upp till stadsbyggnadsmässiga krav. Samhällsbyggnadschef Emma Kjernald menar att en ny placering av arenan är den bästa lösningen.

– När vi nu satsar på en arena till kommunen vill vi att det ska bli så bra som möjligt. Vi arbetar nu med en ny beredning men det är först när vi har fått politiskt beslut som vi har ett tydligt uppdrag att jobba utifrån, säger Emma Kjernald.

Den pressade tidplanen och de ökade kostnaderna styrker också beslutet om att göra ett omtag i arbetet. Ett lokalprogram för arenan kommer att tas fram utifrån behov av innehåll och funktioner. Inom två till tre år kommer bland annat behov av ytterligare en idrottshall för skol- och föreningsidrott att behövas vilket den kommande arenan kan tillgodose.

– Vi kommer att titta på möjligheterna att lägga arenan söder om nya badhuset ut mot fotbollsplanerna. Med en sådan placering öppnar sig även möjligheter att använda arenan i samband med utomhusaktiviteter, säger Emma Kjernald.

Med en annan placering som inte är så begränsad och med mer tid för planering får vi bättre förutsättningar att bygga en arena med ett attraktivt innehåll. Handbollsklubben HK Aranäs är en av de som ser fram emot en ny arena och tror på det nya förslaget om annan placering.

– Vi har fört en öppen och konstruktiv dialog med kommunen om de svårigheter som uppstått. Även om det blir något försenat bedömer vi att den nya helhetslösningen på sikt blir bättre också för HK Aranäs, både för våra ungdomslag och elitlag, säger Mattias Hallendorff ordförande i HK Aranäs.

Två fullstora idrottshallar

Den nya inriktningen är att Nystad Stadsutveckling AB kommer att etablera Internationella Engelska Skolan och två idrottshallar varav en med läktarkapacitet för upp till tusen personer.

Samhällsbyggnadskontoret har i uppdrag att ta fram detaljplan för de två idrottshallarna. Hallarna ska ersätta Aranäshallen A och Aranäshallen B och det behov som de täcker idag. Aranäshallen B kommer att rivas så snart detaljplanen har vunnit laga kraft.

Ett område i utveckling

Internationella Engelska Skolan, idrottshallar och arena är en del av allt som händer i utvecklingen av området runt Kungsbacka sportcenter. Arbetet med det nya badhuset är igång och utanför kommer Idrottsparken att ligga med plats för olika aktiviteter. Kvarteret Aranäs 3 och 4 som kommer att byggas i andra änden av området innebär nya bostäder, parkeringshus, verksamheter samt en ny skollokal. Hela området är centralt och viktigt för stadsutvecklingen.

Kontakta gärna

Kontakta gärna