Riksdagsbesök på kommunens rådgivning

Riksdagsledamoten Jon Thorbjörnsson besökte i tisdags Kungsbacka kommuns konsumentrådgivning, ekonomiska rådgivning och det personliga ombudet.

– Det är intressant att se bredden i de här verksamheterna och hur de samverkar. Det är ett plus för samhället i stort att den här hjälpen finns att få, säger Jon Thorbjörnsson, som själv bor i Kungsbacka och sitter i riksdagens civilutskott med konsumentfrågor på sitt bord.

I Kungsbacka kommun har alla kommuninvånare möjlighet att få konsumentrådgivning eller ekonomisk rådgivning och i vissa fall personligt ombud. Alla verksamheterna sitter i stadshuset och har öppet både för bokade besök och för rådgivning på telefon.

Frågor om hantverkstjänster och abonnemang vanligast

Jon Thorbjörnsson träffade först Christoffer Widell som är konsumentvägledare på konsumentrådgivningen. Hit kan man vända sig för att få opartisk och kostnadsfri vägledning i konsumentfrågor. Konsumentrådgivningen arbetar även förebyggande genom att besöka exempelvis skolor och föreningar för att föreläsa om konsumenträtt.

– Några av de vanligaste frågor som vi får rör hantverkstjänster, säger Christoffer Widell. Men ett stort problemområde för konsumenter är också abonnemangsfällor. Det kan vara så att man tackat ja till ett provpaket av skönhetsprodukter eller kosttillskott och sedan blivit fast i ett månadsabonnemang.

Människor i alla åldrar och situationer kan vända sig till konsumentrådgivningen, men vissa grupper är extra utsatta.

– Vi ser att pensionärer är en utsatt grupp som behöver extra stöd och information, säger Christoffer Widell. Bedrägerier och andra brutala försäljningsmetoder ökar mot den här gruppen. Därför kommer vi att göra punktinsatser för pensionärer under året.

Samtidigt har den nya lagen om skriftlighetskrav vid telefonförsäljning hjälpt till en del för att komma till rätta med oseriösa telefonförsäljare, berättar Christoffer Widell. I och med skriftlighetskravet får konsumenten en andra chans att tänka igenom om de verkligen vill ha det aktuella avtalet.

Hjälp att få bukt med skuldberget

Jon Thorbjörnsson besökte även den ekonomiska rådgivningen i kommunen. Hit kan alla vända sig som vill ta kontroll över sin ekonomi. Rådgivningen är gratis och personalen har tystnadsplikt.

– Vår önskan är att fler söker rådgivning innan en livshändelse inträffar, så att vi kan hjälpa till att planera ekonomin inför framtida förändringar. Vi välkomnar sökande innan de blir sambo, innan de separerar och långt innan de planerar att gå i pension. På så vis kan möjligheten öka att skapa ett bättre ekonomiskt liv, säger Anna Björnör, ekonomisk rådgivare. 

Runt en halv miljon svenskar har idag skulder som de inte klarar av att betala. Då är det viktigt att söka hjälp så tidigt som möjligt eftersom ekonomisk utsatthet orsakar ohälsa och problem med relationer och familjeliv.

– Många ser ingen ljuspunkt i skuldberget och tror att de aldrig kan bli av med sina skulder, säger Anna Björnör. Då finns vi där och kan motivera och stödja under hela tiden som skuldsaneringen pågår.

Anna Björnör berättar att vanliga orsaker till att ekonomin går överstyr är överkonsumtion, ohälsa, separation, arbetslöshet eller olika former av missbruk och beroende. Det kan också vara så att man blivit utsatt för ekonomisk skada eller ekonomiskt våld av något slag från en person som man litat på i sin omgivning. Bland de som söker hjälp hos den ekonomiska rådgivningen har väldigt många fler än tidigare psykisk ohälsa. Spel- och köpberoendet är också något som rådgivarna ser mycket mer av än förr.

För spelberoende finns hjälp att få hos Kungsbacka kommuns samtalsmottagning Vändpunkten.

Personligt ombud ger stöd vid myndighetskontakter

I stadshuset finns också kommunens personliga ombud. Här träffade Jon Thorbjörnsson Therese Lind. Hon och hennes kollegor erbjuder hjälp till personer som är över 18 år och som har långvarig och omfattande psykisk ohälsa. Hjälpen kan vara att samordna insatser och vara ett stöd vid exempelvis myndighetskontakter. Det personliga ombudet är en fristående verksamhet i kommunal regi och har en fristående ställning gentemot alla myndigheter. Ombudet har tystnadsplikt, för inga journaler och kostar inget att anlita.

– Våra klienter ser annorlunda ut idag än när den här verksamheten startade i början av 90-talet i samband med psykiatrireformen, säger Therese Lind. Numera är det allt fler unga med olika typer av neuropsykiatriska diagnoser som söker sig till oss.