Så kan du undvika störande fågelhäckning

Även om våren ännu inte är här börjar det komma in klagomål över störande fiskmåsar och kråkfåglar. Nedan får du därför lite tips och råd om vad du som fastighetsägare kan göra för att minska olägenheten över att ha en flock ovälkomna fiskmåsar som varje år flyttar upp på taket.

Tätorten är en attraktiv plats för fåglarna med rikt utbud på föda, färre fiender och bra utrymmen för att häcka. Oftast är det vårt eget fel att vi får ovälkommet besök av fiskmåsar och kajor. Överfulla soptunnor, mat kvarlämnad på uteserveringen, oknutna plastpåsar med matrester och nedskräpning innebär goda möjligheter för fåglarna att hitta föda. Det är fastighetsägarens ansvar att minska risken för störande häckning på fastigheten.

Enkla tips till din hjälp

Exempel på vad man du som fastighetsägare kan göra för att förebygga problemet är att:

  • Sätta upp nät på taket där måsarna häckar och se till att rensa rent från eventuella bon som redan är byggda där. För detta finns företag som arbetar med skadedjursbekämpning som kan hjälpa till med att utföra de förebyggande åtgärderna. Det är möjligt att du behöver upprepa processen med att rensa taket ett flertal gånger till dess att måsarna ger upp då de inte får lugn och ro att föda upp sina ungar. Åtgärden ska ske precis innan häckning som sker 1 april - 31 juli.
  • Mata inte fåglar, exempelvis småfåglar, då det automatiskt kommer dra till sig fiskmåsarna och kråkfåglarna också.
  • Vara extra noggrann med avfallshanteringen så inga matrester går att hitta för måsarna ute på tomten.
  • Sätta upp roterande störande reflexer eller färger. Duvor låter sig ofta skrämmas bort av rovfågelsattrapper som sätts upp på fastighetens tak. Dessa kan köpas i jaktaffärer.

Jakt kräver tillstånd

När det kommer till jakt inom tätbebyggda områden krävs särskilt tillstånd från Polisen. Det är ingen hållbar, långsiktig lösning då fåglarna i framtiden ofta söker sig tillbaka till samma häckningsställe ändå. Det är snarare att behandla symptomen på ett problem istället för själva kärnan.

Under häckningen 1 april - 31 juli är måsarna fredade och det är dock endast om måsarna orsakar allvarlig skada som man kan få tillstånd till skyddsjakt. Då måste även bo och ungar avlägsnas så att inte hjälplösa ungar lämnas kvar.