Tekniska problem för elever som gjorde nationella prov i svenska

Från hösten 2018 är det obligatoriskt för skolor att genomföra några av de nationella skrivproven digitalt. Torsdagen den 14 mars genomförde niondeklassare i Kungsbacka och alla andra kommuner nationellt prov i svenska och svenska som andra språk, prov C uppsatsdelen.

Under provet uppstod tyvärr tekniska problem som påverkade genomförandet av provet för en del av eleverna. Problemen handlade om att den tekniska lösning som används av Kungsbacka kommun och många skolhuvudmän blev överbelastad. 

- Vi beklagar verkligen den stress detta inneburit för elever i en  redan pressad situation, säger Åsa Blide Larsson, enhetschef inom Förskola & Grundskola.

- En majoritet av våra elever har kunnat genomföra och lämna in sina prov men på några skolor har man upplevt stora problem med tekniken, där har våra rådiga pedagoger arbetat intensivt med åtgärder så vår första bedömning är att alla elever ändå har kunnat lämna in sitt prov för bedömning.

Nu fortsätter analysarbetet hos leverantören och här i Kungsbacka arbetar vi med att ta reda på hur det gått på varje enskild skola för att kunna bedöma möjligheten att genomföra kommande prov i engelska på ett säkert sätt.

Omfattande förberedelser och tester

Det finns ännu inte någon nationell digital tjänst att använda för att genomföra nationella prov digitalt. Det innebär att varje enskild kommun, eller annan skolhuvudman, ännu så länge behöver säkerställa att den tekniska lösningen som man väljer uppfyller krav kopplade till genomförandet av proven.

Som stöd finns en vägledning från Sveriges kommuner och landsting där de ger exempel på tekniska lösningar som finns idag. Med utgångspunkt från denna har Kungsbacka valt leverantör och uppsättning av den tekniska miljön här hos oss är omsorgsfullt utprövad och testad. Vi har haft utbildningar i verktyget och personal på skolorna har lagt ett stort arbete på att förbereda eleverna, kontrollera deras digitala verktygs funktion. Det har också gjorts tester med berörda pedagoger och också ett större test med elever.

Alla nationella prov ska vara digitala 2022

Skolverket har i uppdrag att digitalisera de nationella proven och skapa möjligheter för extern bedömning av proven. Syftet är att bidra till att de nationella proven och bedömningsstöden blir likvärdiga, rättssäkra och effektiva.  Samtliga nationella prov ska vara digitala år 2022. Skolverket lyfter bland annat dessa fördelar med digitala nationella prov

  • Minskad arbetstid för bedömning och resultatrapportering.
  • Mer likvärdig bedömning av prov (till exempel automatisk rättning och avidentifierade elevsvar).
  • Ökad användbarhet och tillgänglighet för elever med funktionsnedsättning genom tekniska lösningar

På Skolverkets hemsida finns mer information om uppdraget att digitalisera de nationella proven.

Digitalisering av nationella prov

Kontakta gärna

Åsa Blide Larsson, enhetschef Digitalt lärandestöd Förskola & Grundskola
asa.blide-larsson@kungsbacka.se

För eventuella frågor kopplat till enskild elev hänvisar vi till elevens skola