VA-arbete i Åsa

Under våren byter vi en vattenledning längs Åsa Bäckväg.

Omläggning av ledningen beräknas pågå från vecka 12 till vecka 22. 

Vägen kommer att vara öppen för trafik men med begränsad framkomlighet. Halva körbanan blir avstängd kortare sträckor i etapper.

Abonenterna påverkas kortare tid när vi kopplar om ledningen in till fastigheten. När det blir aktuellt aviserar vi med ett sms.

Vid frågor kontakta

Arbetsledare Magnus Carlsson
0300-83 43 40
magnus.carlsson@kungsbacka.se