VA-arbete i Fors

Under våren byter vi en vattenledning vid Saxofonvägen i Fors.

Vi förstärker vattenledningsnätet med en ny vattenledning längs med GC-vägen mellan Saxofonvägen och Irisvägen.

Arbetet startar under mars och beräknas vara klart vecka 20.

Vid frågor kontakta

Arbetsledare Magnus Carlsson
0300-83 43 40
magnus.carlsson@kungsbacka.se