Vägarbete i Kolla

Under våren 2019 bygger vi om Askvägen för att skapa en trevligare och lite mer stadslik entré till Kolla Parkstad. Arbetet beräknas börja 1 april.

Vägen kommer bland annat att kompletteras med mer och bättre belysning, kantstenar, gatstensrader och fina planteringar.

Öppen för trafik

Vägen kommer att vara öppen för trafik under hela ombyggnationen men med begränsad framkomlighet. Vi ber om överseende med de störningar som arbetet kan orsaka.

Berörda fastigheter närmast arbetsplatsen kommer att besiktigas före byggstart och förses med vibrationsmätare för att mäta eventuella rörelser förorsakade av ombyggnationen.

Färdigt i juni

Ombyggnaden beräknas pågå från april till juni 2019.

Mer information

Kommunens kundcenter Kungsbacka direkt
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se