Välkommen till föräldragrupp

Vändpunkten bjuder in till föräldragrupp för föräldrar till ungdomar upp till 20 år där ungdomen har en missbruksproblematik.

Gruppen kommer utgå från KBT-behandling och innehålla träning i kommunikation och förhållningssätt för anhöriga till personer med missbruksproblematik.

Du kommer få möjlighet att lära dig nya sätt att hantera de negativa konsekvenserna som missbruket fått för dig och verktyg för hur du kan påverka ditt barn att minska sitt missbruk.

Gruppen kommer också innehålla information och stöd kring droger och hur man kan hantera svårigheterna i att ha ett barn som missbrukar.

Gruppen kommer ha max 12 deltagare och vi kommer träffas torsdagar 17.30-19.45 under sex tillfällen på Nygatan 17B i Kungsbacka. 

  • Torsdag 11/4 17.30 – 19.45
  • Torsdag 25/4 17.30 – 19.45
  • Torsdag 2/5 17.30 – 19.45
  • Torsdag 9/5 17.30 – 19.45
  • Torsdag 16/5 17.30 – 19.45
  • Torsdag 23/5 17.30 – 19.45

Kaffe och fika ingår.

Vid intresse och för eventuella frågor, vänligen kontakta gärna någon av oss. Anmäl ditt intresse senast 5 april.

Kontakta gärna

Behandlare Joakim Petersson
0300-83 48 49
joakim.petersson@kungsbacka.se

Behandlare Petra Andersson
0300-83 74 25
petra.andersson@kungsbacka.se