Vi inför digitala nycklar inom Vård & Omsorg

Just nu pågår ett arbete att införa digitala nycklar hos våra kunder inom Vård & Omsorg. Det nya systemet ska leda till en förbättrad arbetsmiljö för medarbetarna och öka tryggheten hos kunderna.

Hemtjänst, hemsjukvård och trygghetslarm
Förvaltningen för Vård & Omsorg har beslutat att byta system för nyckelhanteringen inom hemtjänsten och hemsjukvården. Det innebär att kunder som har hemtjänst och hemsjukvård och inte kan öppna dörren själv kommer att få ett nytt säkert digitalt låssystem monterat på sin bostad. Förändringen gäller även samtliga kunder med trygghetslarm.
Vi byter också till digitala lås på alla läkemedelsskåp som finns inne i kunders bostad. 

Vård- och omsorgsboenden
Bytet till digitala nycklar gäller också kunder på vård- och omsorgsboenden. Hos kunder på boenden byter vi till digitala lås på läkemedelsskåp. Värdeskåpen som finns inne i kunders lägenheter på vård- och omsorgsboende kommer också att få nya digitala lås. Förändringen gäller både kommunala och privata aktörer inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende.
Vi byter också till nya digitala lås på sjuksköterskornas gemensamma läkemedelsskåp.

Bytet pågår
Bytet till digitala nycklar startade i höstas och pågår under våren. Kunder som berörs av bytet och som ska få besök av oss för att byta lås får ett brev på posten innan vi kommer. De digitala nycklarna börjar användas efter hand som de installeras. 

Olika varianter av lås
De digitala låssystemen finns i två olika varianter. Det ena är ett så kallat duolås. Det innebär att kunden själv kan fortsätta använda sin egen nyckel och bredvid det vanliga låset sitter en ingång till den digitala nyckeln.  Om Swedlock, som är den upphandlade leverantören av låssystemen, bedömer att ett duolås inte passar bostaden installeras istället en nyckelgömma. Då lämnar kunden ut en nyckel som sätts i nyckelgömman. Själva nyckelgömman öppnas med digital nyckel. Det är bara behörig personal som kommer kunna använda de digitala nycklarna. 

Flera fördelar
Fördelarna med de nya digitala låsen är flera. Med de nya digitala låsen kan personalen åka direkt till kunden och behöver inte hämta nycklar eller invänta kollegor för att komma in hos kunden. Systemet ökar tryggheten både för kunden och personalen. Det digitala låset är förinställt på att enbart den personal som har behörighet kan komma in till dig. 

Swedlock är leverantör
Kungsbacka kommun har upphandlat systemet och det var företaget Swedlock AB som vann upphandlingen. Systemet används idag i ungefär 60 svenska kommuner, bland annat Falkenberg och Varberg. Det används dagligen av över 45 000 dagliga användare, främst inom äldreomsorg, räddningstjänst och andra samhällsviktiga funktioner.

Kontakta gärna
Kunder eller anhöriga som har frågor kan vända till koordinatorn på hemtjänstenheten eller till personal på boendet.