Vi kan bli bättre genom våra kunder

En av insatserna för Västsveriges bästa företagsklimat är 100% välkommen. 100% välkommen handlar om allt från bemötande till hur vi kan förbättra våra processer i kommunen. Det pågår fler insatser och en av dem är att Samhällsbyggnadskontoret vill öka servicen i samband med planbesked. För att kunna landa rätt i förbättringsarbetet involveras företag och privatpersoner i kundresan som görs.

När ett företag vill bygga något som förutsätter en ny detaljplan eller ändring av en befintlig kan man ansöka om ett planbesked. Ansökan granskas utifrån olika kriterier och om förutsättningarna stämmer kan kommunen svara med positivt besked vilket innebär att vi har för avsikt att påbörja ett planarbete. Sedan ska detaljplanen genom hela planprocessen innan politikerna kan fatta ett beslut.

Givande samtal

Samhällsbyggnadskontoret undersöker just nu hur företag och privatpersoner upplever hur det är att söka planbesked hos dem. Genom att intervjua ett tiotal av de kunder som har fått negativt planbesked fås nya insikter.

– Redan efter första intervjun fick jag tankar om vad vi kan skruva på, säger Stina Wikström som är planarkitekt på samhällsbyggnadskontoret. Bland annat kan vi se över hur vi uttalar oss i det brev som skickas till den sökande men också hur informationen ser ut överlag.

Stina menar att de samtal hon haft med kunder inte alltid är så lätta men det ger otroligt mycket tillbaka, i längden inte bara till oss utan även till kunderna.

– Samtalet landar lätt kring deras ärende och varför det blev som det blev, men till sist har vi ändå fått fram en hel del som skulle kunna göras bättre eller på annat sätt, säger Stina.

Arbetar utifrån och in

Viktoria Fagerlund är chef för strategiska avdelningen och är med i projektet. Hennes syn på arbetet hittills är att vi har så mycket att vinna på att granska oss själva genom andras ögon.

- Intervjuerna ger väldigt mycket och även om vi är tidigt i utvecklingsarbetet känner jag att vi kan ta stora kliv. Vi kan bli bättre genom våra företag, säger Viktoria.

Projektgruppen samlas för att stämma av intervjuerna och dra gemensamma slutsatser. Utifrån det vi får fram kommer vi att justera i arbetssätten och sedan fortsätta utvärdera tillsammans med företag privatpersoner längs med vägen. Då blir vi bättre!