Möte om integrationsinsatser

Nya boenden för anvisade nyanlända håller på att byggas i Anneberg. I maj bjuder kommunen in till möte där fokus kommer att ligga på hur vi ska arbeta för god integration.

Ett nytt dialogmöte kommer att hållas för allmänheten gällande boende för nyanlända i Anneberg. Den här gången med inriktning på de extrainsatser som kommunen kan göra tillsammans med lokalsamhället för en god integration. Insatserna ska vara riktade både till ortens invånare och till de nyanlända som flyttar dit. God integration skapar vi tillsammans.

Dialogmöte kommer att hållas i maj. Tid och plats kommer att meddelas via kungsbacka.se i god tid inför mötet.

Kontakta gärna

Navid Samadi, integrationschef
navid.samadi@kungsbacka.se