Ny förvaltningschef för Miljö & Hälsoskydd samt Byggnadsförvaltningen

Vi välkomnar Katarina Öryd till Kungsbacka kommun. Katarina blir ny förvaltningschef för de båda förvaltningarna Miljö och Hälsoskydd samt Byggnadsförvaltningen och startar sitt uppdrag efter sommaren.

 I Katarina kommer vi att få en god ledare som kan fortsätta utvecklingen i de båda förvaltningarna och tillsammans med nämnderna. Hon har ett driv och engagemang samtidigt som hon visar på ett tålamod och ett långsiktigt tänkande. Hon har stor förståelse för både myndighetsutövning och kundservice och är en van förändringsledare vilket behövs i det fortsatta utvecklingsarbetet. Hennes stora kunskap och förmåga att driva digitaliseringsprocesser kommer också väl till pass, säger kommundirektör Ann-Charlotte Järnström.

Erfaren ledare

Katarina Öryd har drygt 20 års erfarenhet av att arbeta både strategiskt och med utvecklingsfrågor i en politiskt styrd organisation. Hon har varit chef över chefer i ett flertal år, trivs i att jobba i offentlig sektor och vill fortsätta att vara en del i arbetet med att utveckla den kommunala/offentliga servicen till nytta både för chefer, medarbetare, invånare och företag.

Katarina kommer närmast från Göteborgs stad där hon är verksamhetschef för ett område inom Intraservice. Uppdraget där har varit att bygga upp verksamheten utifrån ett starkt fokus på att leverera relevanta tjänster som är enkla, effektiva och efterfrågade och som bidrar till nytta för stadens chefer och medarbetare och i förlängningen till göteborgarna.

Tillbaka i Kungsbacka kommun

Hon är drivande i stadens digitaliseringsarbete med fokus på vård och omsorg, utbildning, samt kultur och fritid. Tidigare arbetade Katarina i Kungsbacka kommun, i en roll som verksamhetschef inom förvaltningen för Individ & Familjeomsorg och Katarina uttrycker att hon ser fram emot att återigen få vara en del av Kungsbackas utveckling.

 Jag är bra på att skapa goda relationer både i mitt ledarskap och i kontakter med andra intressenter, såsom kunder och leverantörer. Att ha dialogen som samverkansform är en framgångsfaktor och jag ser varje dag nyttan av att bygga relationer. Jag har en stor portion mod – både mod att pröva nytt och mod att utmana för att komma framåt. Jag ser fram emot att bidra med mina erfarenheter och tillsammans med chefer och medarbetare i Kungsbacka driva utvecklingen framåt, säger Katarina Öryd. 

För mer information, kontakta gärna

Ann-Charlotte Järnström, kommundirektör,
0700-87 86 10 eller ann-charlotte.jarnstrom@kungsbacka.se