Tillfällig väg vid badhuset tidigareläggs

Omläggningen av trafiken vid nya badhuset kommer att tidigareläggas.

I mars informerade vi om att trafiken in mot ishallen kommer att ledas på en tillfällig väg från och med maj 2019. Trafiken mot innerstaden leds även fortsatt på Södra Infarten. Orsaken till trafikomläggningen är byggnationen av en cirkulationsplats. Arbetena har gått snabbare än planerat och med anledning av detta kommer omläggningen av trafiken att ske redan från måndag, 8 april.

Trafikomläggningen förbereds på onsdag, 3 april, då arbeten kommer utföras på Södra Infarten där en refug delvis ska rivas. Trafiken kommer att få köra en färdriktning i taget. Flaggvakter kommer finnas på platsen för att dirigera trafiken. 

Den tillfälliga vägen kommer att användas tills den nya cirkulationsplatsen öppnas våren 2020.