Anmälan öppen På egna ben

Nu är anmälan öppen till årets upplaga av På egna ben.

På egna ben är en återkommande utmaning för mellanstadieelever att ta sig till skolan på - just det - egna ben. Syftet är bland annat att stärka elevernas självförtroende, göra dem piggare och öka deras medvetenhet om hållbart resande.

Höstveckor

Utmaningen är uppbyggd som en spännande poängjakt där klassen engageras i att tävla om fina priser, bland annat ett besök på Universeum i Göteborg för hela klassen. Under de höstveckor (vecka 38-42) som På egna ben pågår samlar eleverna samtidigt på sig mängder av värdefull kunskap genom övningar om trafiksäkerhet, hälsa, hållbar utveckling och miljö.

Det är klassens lärare eller pedagog som gör anmälan. 2019 öppnar anmälan 29 april och stänger 30 augusti.

Pristagare På egna ben i Kungsbacka 2018

Anmälan till På egna ben