Alla som behöver skolskjuts måste ansöka

Om ditt barn behöver skolskjuts till och från skolan ska du som vårdnadshavare ansöka. Detta gör du digitalt senast den 1 maj inför skolstart i augusti. Även om du redan har skolskjuts idag måste du lämna in en ny ansökan inför läsåret 2019/2020.

– Vårt mål med den nya skolskjutshanteringen är att de elever som har rätt till skolskjuts ska få det. Vi behöver din ansökan senast den 1 maj för att hinna hantera alla ansökningar, säger verksamhetschef Margareta Ljungqvist.

Ansökningar som kommer in efter den 1 maj kan vi inte garantera beslut om skolskjuts innan terminsstart. Skolskjuts innebär resor med skolbuss, linjetrafik eller taxi.

Ansök digitalt på webben

Ansökan finns digitalt på www.kungsbacka.se/skolskjuts, men även för utskrift för elever och vårdnadshavare med skyddad identitet eller utan bank-id. Du kan ansöka från och med den 3 april.

Den nya hanteringen av skolskjuts innebära att beslut fattas centralt och utreds av skolskjutshandläggare. En ny ansökan behöver också göras inför varje nytt läsår. Detta gäller både elever på kommunala och fristående grundskolor. Undantag finns för elever på Kolla särskola som inte omfattas av den nya hanteringen och ska inte ansöka varje år.

Om ditt barn går på fritidshem

Skolskjuts gäller till och från skola och är resor mellan bostaden och skola som kommunen anordnar. Resan går normalt ifrån en uppsamlingsplats/busshållsplats till skolan och tillbaka efter skoldagens slut. Med skoldag menas skolans ramtider, start och sluttider. Rätten till skolskjuts är reglerad i skollagen 2010:800. Elev kan inte få skolskjuts till och från fritidshem. 

Annan skola än anvisad

Anvisad skola är den kommunala skola som har elevens adress inom sitt upptagningsområde. Om ditt barn har valt en annan skola än den anvisade skolan, har eleven inte samma lagliga rätt till skolskjuts.

Busskort delas ut av skolan

Om ditt barn beviljas skolskjuts delas busskortet ut av skolan vid terminsstart. Du som vårdnadshavare hittar ansökan, zoner och regler under frågor och svar.

Kontakta gärna:

Kungsbacka direkt 0300- 83 40 00 eller din skola.