Ansöka om modersmålsundervisning inför höstterminen?

Elever som talar ett annat modersmål än svenska hemma erbjuds modersmålsundervisning. Det är elevens vårdnadshavare som ansöker. För elever i årskurs 1-9 ansöker man en gång. Ansökan görs via e-tjänsten. Elever som går i gymnasiet behöver ansöka varje år.

Det krävs grundläggande kunskaper i språket och att språket dagligen används i hemmet för att erbjudas undervisning. Elever som talar ett nationellt minoritetsspråk behöver inte ha grundläggande kunskaper i språket. När eleven erbjudits och tackat ja till att delta i modersmålsundervisningen är närvaron obligatorisk.

Här kan du läsa mer om modersmålsundervisning i grundskola.

Välkommen med din ansökan.

Kontakta gärna

Enhetschef Hanna Askelund
hanna.askelund@kungsbacka.se
0300-83 71 41

Enhetschef Linda Stein
Linda.stein@kungsbacka.se
0300- 83 71 42