Bostadsanpassning har längre handläggningstider

Just nu har vi längre handläggningstider än normalt för ansökan om bostadsanpassning. Vi ber om överseende för detta.

Personer med bestående funktionsnedsättning kan ansöka om bostadsanpassningsbidrag hos kommunen. Bidraget ska användas för att anpassa bostaden så att det dagliga livet ska fungera.

För tillfället är våra handläggningstider länge än normalt, eftersom det är få handläggare i tjänst. Vi ber därför alla som har ansökt om bidraget eller kommer att ansöka om bidraget att ha överseende med detta.

Kontakta gärna
Linda Nordält, administratör bostadsanpassning
linda.nordfalt@kungsbacka.se
0300-83 58 52