Digitalisering lockade besök från Tyskland

I början på april var tre pedagoger från Tyskland på besök i Kungsbacka för att lära mer om digitalisering och digitala verktyg i svensk förskola. De besökte Fjärilens och Trollsländans förskolor och sökte inspiration hur digitalisering omsätts i praktiken. De fick även inspireras utifrån hur enheten för digitalt lärandestöd arbetar mot skolor och förskolor.

– Vi blev kontaktade av koordinatorn för ett Erasmus+ projekt i Tyskland som under en tid hade gjort research om förskolor som arbetar med digitala verktyg och medier i Sverige och där fått syn på några förskolor i Kungsbacka som arbetar med olika projekt inom detta område. Medarbetare inom förskola och grundskola är duktiga på att berätta och dela med sig av erfarenheter bland annat via www.kungsbackadelar.se. De tyska pedagogerna ville veta mer hur vi arbetade med digitalisering i förskolan och önskade få jobbskugga våra medarbetare, berättar Karin Sönnerås, utvecklare inom området digitalt lärande Förskola & Grundskola i Kungsbacka.

Tyska pedagogerna jobbskuggade medarbetare på två förskolor

Frågan om att ta emot studiebesök från Tyskland skickades vidare till de förskolor som tyskarna identifierat som framgångsrika när det gäller digitaliseringen. Fjärilens och Trollsländans förskolor var de som hade möjlighet och att ta emot besök. Under tre dagar var de tyska pedagogerna på plats i verksamheterna för att följa digitaliseringen i praktiken i barnens vardag.

De tyska gästerna fick under en eftermiddag också ta del av hur medarbetarna på digitalt lärandestöd arbetar mot förskolor och skolor med målsättning att undervisning och sammanhang ska ge möjligheter för barn och elever att utveckla en digital kompetens.

Digitalisering och språkutveckling

– Vi berättade bland annat om digitalisering utifrån ett sammanhang, till exempel när det gäller det språkutvecklande arbetet, där den digitala bilderboksplattformen Polyglutt visades upp. Vi visade hur det språkutvecklande arbetet kan fördjupas med stöd av programmering av en Blue-Bot och också om utlåning av 3D-skrivare och hur förskolorna använder digitala verktyg i sin undervisning, med målet att barnen ska ta steget från konsument till producent, säger Karin.

Blue-Bot är fysisk robot som kan programmeras med knapptryckningar på ryggen. Den kan också kopplas samman med en surfplatta och styras från den. En 3D-skrivare framställer fysiska objekt och kan bland annat användas i förskolan för att låta barnen ta steget från en design-idé till en lekbar leksak.

De tyska gästerna fick även träffa modersmålsläraren i tyska som berättade hur Förskola & Grundskola arbetar med modersmålsstöd, modersmålsundervisning och studiehandledning med barn och elever med annat modersmål än svenska.

Om digitalisering utifrån Skolverkets definition och läroplanen

Karin och hennes kollegor berättade om Skolverkets definition och förskolans reviderade läroplan där digitalisering nu tar plats. De pratade om att kritiskt lösa problem och förstå digitaliseringens påverkan på samhället. Svensk förskola arbetar med digitalisering med barn i alla åldrar och inte bara med de äldsta barnen. Tyskland och Sverige skiljer sig åt på flera områden. I Tyskland finns inte en övergripande läroplan som i Sverige, utan olika läroplaner att följa beroende på vilket del i Tyskland man bor i.

– Det finns i dagsläget ingen plan om fortsätt kontakt men vi får se om det kommer att utvecklas, men det var väldigt spännande att han dem här, avslutar Karin.

Kontakta gärna utvecklare Karin Sönnerås om du vill veta mer. Hon nås via kommunens kundcenter Kungsbacka Direkt.

Kontakta gärna