Förändringar inom färdtjänst

Från och med 1 maj gäller några förändringar i färdtjänsten i Kungsbacka.

Ändrad telefontid

Telefontiderna till färdtjänstutredarna ändras till tisdagar och torsdagar klockan 10-12. Numret är detsamma: 0300-83 84 20.

Inget automatiskt utskick av ny blankett

Vi skickar inte längre automatiskt ut en ny blankett när ditt färdtjänsttillstånd går ut. Det är upp till dig som har tillståndet att göra en ny skriftlig ansökan minst en månad före tillståndets utgång. Behovet av färdtjänst prövas då på nytt. Glöm inte att bifoga nytt, aktuellt läkarutlåtande.

Ansökningsblankett och blankett för läkarutlåtande finns här. Blanketten kan också hämtas i stadshuset eller beställas hos kommunens kundcenter Kungsbacka direkt telefon 0300-83 40 00.

Lämna ansökan i god tid

Under sommaren är det extra viktigt att lämna in ansökan om färdtjänst i god tid. Semesterperioden gör att handläggningstiden kan bli längre.