Från sovsalar till riktiga hem

Kungsbacka kommun kommer under året kunna erbjuda familjer att lämna sovsalar och därmed ge fler anvisade nyanlända möjlighet till riktiga hem. Ett par tillfälliga bygglov löser upp viktiga knutar som nu innebär att mer långsiktiga lösningar kan börja ta form.

Kungsbackas politiker har pekat på att en god geografisk spridning av nya bostäder är en nyckel för att underlätta de nyanländas möjlighet att bli en del av det lokala samhället. Barn behöver få plats på förskolor och ungdomar i skolorna. Spridningen skapar också goda förutsättningar att lära sig språket, som i sin tur är en avgörande faktor för att bli en del av samhället.

– Våra nya invånare får bostäder spritt över vår kommun men det blir en viss koncentration till Åsa och Anneberg där vi har mark vi kan bygga på. Alternativet hade varit att stänga ner idrottshallar och fortsätta erbjuda sovsalar, vilket vi inte ser som en hållbar lösning. Därför satsar vi på riktiga boenden när vi har möjlighet till det, säger kommunalråd Ulrika Landergren.

Väl fungerande rutiner i förskola och skola

Inom Kungsbacka kommun är det många som samarbetar för att se till att alla barn oavsett ursprung har det bra i skolan. Det finns väl etablerade strukturer för att möta elever med olika behov, så som specialpedagogisk kompetens och språkstöd.

– Vår ambition är att få en balanserad spridning då det möjliggör god integration. Vi ser att vi hjälper eleverna bäst genom att få till en bra spridning, säger kommunalråd Ulrika Landergren.

Frågan är inte om vi ska ta emot nyanlända – utan hur

Kungsbacka kommun har fortsatt stora svårigheter i tidsplanen för mottagande, bland annat på grund av överklaganden och tillgång till mark. Att det nu är möjligt att börja bygga flerfamiljshus är inte hela lösningen, men ett viktigt steg framåt.

– Vi är medvetna om att det är ett högt tryck i allmänhet på bostadsmarknaden i Kungsbacka. Det gör det svårt för många grupper och just nu har det drabbat de anvisade nyanlända särskilt hårt. Det är en av de grupper i samhället där vi enligt lag är skyldiga att ordna bostad för, säger integrationschef Navid Samadi.

Nyanlända som är anvisade till Kungsbacka kommun har uppehållstillstånd och därmed en laglig rätt att stanna i landet. Kungsbacka är den plats de av Migrationsverket och Länsstyrelsen i Halland har blivit anvisade för bosättning.

– Ett bra boende är viktigt för att kunna komma igång i sitt nya hemland och bli en del av samhället och arbetsmarknaden. God integration kommer bara om vi alla hjälps åt, avslutar integrationschef Navid Samadi.

Extrainsatt informationsmöte

Tisdag 2 april kommer vi att hålla ett extrainsatt informationsmöte i Anneberg. Mötet hålls i Älvsåkerskolans matsal klockan 18–20.