Kungsbacka går med i Svenska Cykelstäder

Kungsbacka ansöker om att gå med i föreningen Svenska Cykelstäder. Den gemensamma visionen för Svenska Cykelstäder är att minst hälften av alla resor som är kortare än fem kilometer ska ske med cykel.

Beslutet om ansökan antogs enhälligt av nämnden för Teknik 17 april, efter ett yrkande från Liberalerna, Moderaterna och Centerpartiet.

Satsar på cykel

Monica Neptun (L), ordförande i nämnden för Teknik, tror att medlemskapet ger både förvaltning och invånare tydliga signaler att politiken på allvar vill satsa på bra cykelmöjligheter i Kungsbacka.

- Detta gynnar både miljö och hälsa samt ger signaler att vi i Kungsbacka planerar långsiktigt. Det visar att vi i politiken menar allvar och vill fortsätta satsa på fler gång- och cykelbanor med god komfort. Jag hoppas att vi ska ha stor nytta av detta medlemskap, både gällande att få del av senaste forskning samt genom att nätverket delar goda idéer, säger Monica Neptun som är initiativtagare till förslaget.

Kommuner och regioner

Svenska Cykelstäder bildades 2015 är en förening bestående av ett 50-tal kommuner, regioner och organisationer som målmedvetet arbetar för ökad och säkrare cykling. Målsättningen är att öka andelen cykelresor, förbättra förutsättningarna för att cykla och att höja cyklingens status bland de aktörer som är aktiva inom transportsektorn på kommunal, regional och nationell nivå.

Kostnaden för medlemskap är 20 000 kr per år.

Läs mer om Svenska Cykelstäder

Kontakta gärna

Monica Neptun
monica.neptun@kungsbacka.se
0709-58 90 44