Bild från en tidigare naturvårdsbränning i området Mästocka Ljunghed. Foto: Länsstyrelsen

Natrurvårdsbränning i Kungsbacka

Varje vår bränner Länsstyrelsen bort förvuxet gräs och ris på många ställen i länet, för att göra det lättare för vissa arter att växa och frodas i naturen. Bränningarna utförs under kontrollerade former med hjälp av erfaren personal.

Naturvårdsbränning är en effektiv skötselmetod för att få bort förvuxet gräs och ris, och därmed gynna en rik biologisk mångfald i naturliga gräs- och hedmarker.

Bränningarna utförs av erfarna brännarlag som jobbar med säkra brandgator, har vatten till hands och ser till att elden inte sticker iväg. Räddningstjänsten hålls informerad. En del områden bränns av upphandlade bränningsutförare och en del områden bränns av länsstyrelsens naturvårdspersonal.

Urvalet av bränningsområden sker utifrån uppsatta mål i skötselplaner för naturreservat, bevarandeplaner för Natura 2000-områden och Åtgärdsprogram för hotade arter.

Länsstyrelse bränner på följande ställen i Kungsbacka kommun:

Kullavik
Sandsjöbacka (naturreservat)
Vallda Sandö (naturreservat)
Äskhult (naturreservat)
Malön (naturreservat)
Hälelsö (naturreservat)