Naturelever deltar i internationellt utbyte

Den 6-10 maj får Naturvetenskapsprogrammet på Aranäsgymnasiet besök av elever och lärare från skolor i Belgien, Portugal och Slovenien. Besöket är en del i ett internationellt utbytesprogram inom Erasmus+ med fokus på diskussioner kring natur- och kulturarv och invasiva arter.

Ett av målen med utbytet är att eleverna ska få med sig en ökad medvetenhet om vikten av samarbete när det gäller miljöarbete. Alla elever som deltar i utbytet har förberett sig genom att de arbetat med samma frågor kring naturarv och invasiva arter. Invasiva arter är främmande arter som orsakar stora problem i naturen. 

-  På mötet kommer eleverna att arbeta i tvärgrupper och diskutera likheter och skillnader mellan de olika länderna, säger Anna Wallergård, tillförordnad rektor för Naturvetenskapsprogrammet på Aranäsgymnasiet

Förutom att diskutera miljöfrågor med eleverna från de andra länderna så kommer ungdomarna också att få göra studiebesök på olika platser.

- Det finns otroligt många lämpliga aktiviteter att göra i vårt närområde, som passar bra för vårt projekt. Vi kommer under veckan att få guidade turer på Fjärås Bräcka, Världskulturmuséet, Botaniska trädgården i Göteborg och Universeum. Eleverna kommer också få arbeta praktiskt då vi ska ut på fältstudier vid Nya Varvet med forskare från Göteborgs Universitet samt spendera en heldag i Kosterhavets nationalpark, säger Anna. 

Ett syfte med projektet är också att eleverna ska utveckla sin sociala kompetens och få en ökad insikt och förståelse hur det är att vara ung i andra delar av Europa. 

- Våra elever har jämförelsevis goda kunskaper inom naturvetenskap och det engelska språket, vi vill också att de ska inse det och med det få ett bättre självförtroende och en godare självkänsla. 

Projektet pågår från september 2018 till juni 2020.

Kontakta gärna

Anna Wallergård
0733-69 63 10
anna.wallergard@kungsbacka.se