Lena Fröberg och Ataklti Bokuretsion

Nyanlända lär sig svenska och ett yrke samtidigt

Just nu utbildar 10 nyanlända sig för att kunna arbeta inom personlig assistans. Ett yrke som har stora rekryteringsbehov. Förutom yrkeskunskap ska utbildningen bidra till att man snabbare lär sig svenska.

Befolkningsökningen och det ökade antalet personer i behov av socialt stöd har medfört en ökad efterfrågan inom yrket personlig assistans. En utveckling som väntas fortsätta. För att klara kompetensförsörjningen krävs att insatser görs för att ta tillvara den potential som finns i grupper med låg sysselsättningsgrad, bland annat nyanlända.

Etablera sig på arbetsmarknaden

Bristande kunskaper i förhållande till den svenska arbetsmarknaden hos vuxna med utländsk bakgrund är en orsak till att gruppen har högre arbetslöshet jämfört med inrikes födda.

- Utbildningens syfte är att öka möjligheterna för nyanlända att komma ut i arbete och samtidigt tillgodose de kompetensbehov som finns. Teori och praktik blandas och kombineras med studier i Sfi och språkpraktik. Det blir en win win, arbetsgivaren får personal med rätt kompetens att rekrytera och de nyanlända får jobb och en möjlighet att försörja sig själva, berättar Lena Fröberg på enheten för Arbetsmarknad i Kungsbacka kommun, som varit med och tagit iniativ till utbildningen.

Positiv till möjligheten

- Jag är mycket glad åt den här möjligheten. I mitt hemland Eritrea arbetade jag med att hjälpa människor i området där jag bodde med att till exempel handla mat och andra sysslor. Jag tycker om att hjälpa andra och jag tror jag skulle passa som personlig assistent.

Jag drömmer om att få ett jobb och jag hoppas att utbildningen kommer leda till det. Jag vill lära mig allt om yrket men även bli bättre på svenska, berättar Ataklti Bokuretsion som är en av de 10 personer som nu startat utbildningen.

Rekrytera kompetent personal

Att erbjuda praktik är en möjlighet för en arbetsgivare att vara med och utbilda och påverka framtida medarbetare. En av arbetsgivarna som gör det är Frösunda Omsorg.

- Vi anser att är nyanlända en guldgruva av kompetens, som bara behöver få möjligheten att komma in på arbetsmarknaden. Vi ser det här projektet som ett gyllene tillfälle. Fördelen med utbildningen är att praktiken varvas med teoretiska kunskaper. Inom personlig assistans har det under flera år varit ont om arbetskraft, och det finns ett behov att locka fler nya sökande till yrket. Vi ser nyanlända som en stor möjlig resurs, säger Madeleine Jönsson rekryteringsspecialist Frösunda Omsorg.