På väg mot snabbare handläggning och ökad tillgänglighet

Kungsbackas företagare är mycket nöjda med kommunens service inom Brandskydd och Markupplåtelse. Däremot tycker de att servicen på Bygglov och Miljö- och hälsoskydd kan bli bättre. Det visar den senaste Insiktsmätningen från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Resultatet visar att det är fortsatt viktigt att arbeta med ökad tillgänglighet och snabbare handläggning.
- Ett av våra viktiga mål i kommunen är att ge den bästa näringslivsservicen. Vi vill att företagare ska uppleva att myndighetsservicen fungerar på alla sätt. Det vi ser i dag är att vi går framåt i vissa delar, men att vi har en del utmaningar, säger Hans Forsberg, kommunstyrelsens ordförande.

I dag, onsdagen den 10 april, släpper SKL resultatet av sin årliga Insiktsmätning. Svaren visar hur nöjda företagare är med kommunens service inom olika myndighetsområden. Efter att ha tagit ett kliv uppåt under tidigare år backar Kungsbacka några steg i 2018 års mätning. Insiktmätningen från 2018 visar ett totalt sammanvägt Nöjd-Kund-Index (NKI) på 63 jämfört med tidigare års NKI på 67.

– Kommunen arbetar för Västsveriges bästa företagsklimat. Flera insatser pågår i hela organisationen och resultatet visar att vi tillsammans behöver växla upp takten, säger Elinor Filipsson, näringslivschef i Kungsbacka kommun.

Räddningstjänsten Storgöteborg får bäst betyg i Kungsbacka

Räddningstjänsten Storgöteborg, RSG får bäst betyg i landet av företag i Kungsbacka. De går från ett NKI på 70 till 90. Det är resultatet av att RSG fokuserat på kommunikation och dialog i samband med att de också arbetat med en ökad rättssäkerhet. RSG har en målsättning att jobba med riskbaserat urval och strävar alltid efter att uppfattas som professionella även om tillsynen resulterar i ett föreläggande om åtgärd.

Markupplåtelse (tillstånd för att använda en offentlig plats till något den normalt inte är avsedd för) går från ett NKI på 62 till 77. Processen har blivit enklare för de som bygger vanliga uteserveringar. De behöver nu inte ansöka om bygglov som tidigare. Förvaltningen för Teknik har även arbetat mycket med att vara snabba, tillmötesgående och lyssna på vad näringslivet har för behov.

Miljö- och hälsoskydd och bygglov backar

Anledningen till att kommunen backar på totalen beror bland annat på att NKI för Bygglov och Miljö- och hälsoskydd tar några kliv tillbaka.
– En av anledningarna till att Bygglov har backat kan bero på att vi fick in betydligt fler ärenden under första halvan av 2018 jämfört med samma period året innan. Det gjorde i sin tur att handläggningstiderna blev längre, vilket kan skapa en frustration för de som söker bygglov, säger Hanna Ståhl, verksamhetschef på Byggnadsförvaltningen.

Miljö- och hälsoskydd har i sin tur genomgått många stora förändringar under året som har gått och har backat fem steg i NKI, från 63 till 58.
- Förändringarna har skapat en viss turbulens internt, men kombinationen av en fantastisk personal och konkreta åtgärder ger en väg framåt som jag tror på, säger Tommy Nilsson, förvaltningschef på Miljö- och hälsoskydd och Byggnadsförvaltningen.

Nytt system ska minska handläggningstiden

Trots den ansträngda situationen 2018 hanterade bygglov fler ärenden än året innan.
– Det är vi nöjda med. Vi har fått en struktur på plats. Nu behöver vi fortsätta det långsiktiga arbetet framåt och där är digitaliseringen en av lösningarna, säger Hanna Ståhl.
I slutet av 2019 ska ett nytt ärendehanteringssystem vara på plats för både Bygglov och Miljö- och hälsoskydd. Systemet förväntas korta handläggningstiderna och förbättra kommunikationen. Bygglov har även sett över taxan för att göra den mer transparent och tydlig.

100% välkommen – ett gemensamt förhållningssätt

I kommunen görs flera kommungemensamma satsningar för att främja arbetet mot näringslivet. ”100 procent välkommen” är ett av kommunens förhållningssätt som handlar om att få alla att känna sig välkomna till kommunen, inklusive företagen.

Kommunen ser även över införandet av Rättviksmodellen, en modell som går ut på att stärka dialogen mellan kommunen och företagare och att flytta fokus från myndighetsutövning till rådgivning. Förhoppningen är att införa modellen redan i år.
I år kommer även en ny näringslivsstrategi som sätter riktlinjer för hur kommunen ska arbete för att uppnå sitt mål att ha Västsveriges bästa företagsklimat.

– Strategin är ett viktigt strategiskt riktmärke i vårt arbete framåt. Här sätter vi riktlinjer för hur vi ska arbeta med näringslivsfrågorna i hela den kommunala verksamheten, säger Hans Forsberg, kommunstyrelsens ordförande.

För mer information kontakta:

Hans Forsberg, Ordförande i kommunstyrelsen
tfn: 0300-83 47 64
hans.forsberg@kungsbacka.se

Elinor Filipsson, Näringslivschef
tfn: 0300- 83 44 89
elinor.filipsson@kungsbacka.se