Planerat avbrott i Kungsbacka bredbandsnät

19 april genomförs ett planerat avbrott i datanätet mellan 00-01.

Kungsbacka kommuns kommunikationsoperatör Telenor genomför den 19 april ett planerat avbrott i sitt datanät. Avbrottet är planerat mellan klockan 00-01 natten till fredagen och berör alla som har anslutning till sin villa eller bostadsrätt via Kungsbacka bredbandsnät.