Renovering av bron på Borgmästaregatan

Kungsbacka kommun utför en renovering av bron på Borgmästaregatan, under arbetets gång har större skador upptäckts.

Under arbetets gång har större skador och fel upptäckts, än vad man tidigare kunnat se. Detta medför att vi behöver byta arbetsmetod och utföra vattenbilning. Med start från vecka 16 kan därför arbetet tidvis innebära höga ljudnivåer runt arbetsplatsen.

Under renoveringen av bron på Borgmästaregatan hålls ett körfält öppet åt gången. När första halvan av bron är färdig kommer andra halvan att renoveras. Vägen regleras med ljussignal vilket kan medföra köbildning. 

Vi kan i dagsläget inte säga hur de upptäckta skadorna kommer påverka tidsplanen. 

Kontakta gärna

Caj Bergén, vägingenjör
0300-83 47 27
caj.bergen@kungsbacka.se