Sommarlovskortet uteblir 2019

Det blir inget sommarlovskort med fria resor för skolelever 2019. I år finns det inget statligt bidrag till det.

Regeringen utlovade 2018 sommarlovskort under en treårsperiod men i år finns det inga pengar avsatta i budgeten för korten. Det innebär att vi inte kommer att kunna dela ut sommarlovskort till kommunens skoleleverdet då det inte finns några statliga pengar för det.

– Det är synd att det inte blir något i år då sommarlovskortet har varit uppskattat och väl använt bland våra skolungdomar i kommunen, säger Agneta Nordström, specialist infrastruktur.

Erbjudandet var ett samarbete mellan Region Halland och kommunerna och möjliggjordes genom ett statligt stöd. Det var tänkt att det statliga stödet skulle finnas i tre år, 2018–2020, men i den nuvarande riksdagsbudgeten finns inga medel avsatta för detta.

Kontakta gärna